O podjetju

Podjetje Prodajalne Žerak, Jana Žerak s.p. je nastalo s prenosom družinske dejavnosti podjetja Meso izdelki Žerak, Anton Žerak s.p. in nadaljuje dejavnost, katere zametki segajo v leto 1928, ko so se predniki začeli ukvarjati s klavničarstvom in prodajo mesa. Tradicionalna dejavnost predelovanja mesa se je vedno dopolnjevala s prodajo. Tako kot osnovna dejavnost priprave in predelave mesa in mesnih izdelkov, so se spreminjali tudi načini prodaje, nabor prodajnega blaga in izdelkov pa se je dopolnjeval.

Podjetje Antona Žeraka je nadaljevalo razvojno pot deda in pradeda ter svoj obseg dejavnosti širilo tako na proizvodnem segmentu, kakor tudi z razširitvijo lastne maloprodajne mreže. Smer prodaje mesa in lastnih mesnih izdelkov se je razvijala in dopolnjevala do velikosti in ponudbe kot jo predstavljajo Prodajalne Žerak danes. Naša tri prodajna mesta v obliki supermarkov s poudarkom na delikatesi in mesnici se nahajajo v treh haloških občinah: v Podlehniku, Vidmu pri Ptuju in Majšperku.

Poglavitni cilj podjetja je potrošnikom ponuditi cenovno ugodne, vendar kvalitetne in okusne mesne proizvode in meso domače pridelave, pridelane v podjetju Meso izdelki Žerak. Podjetje v svojo široko ponudbo živil in proizvodov za vsakdanjo potrošnjo tudi sicer v kar največji meri vključuje lokalne proizvajalce, saj se zavedamo, da lahko s pridelavo in predelavo v domačem haloškem neokrnjenem okolju potrošniku ponudimo svežo in zdravo hrano, pri tem pa ohranjamo skrb za ohranitev okolja in podobo kulturne krajine. Seveda pa so na naših trgovskih policah tudi ostali izdelki tako znanih blagovni znamk, kot tudi manj znanih, še neuveljavljenih, s čimer skrbimo za zadovoljstvo vseh vrst potrošnikov.